Technistone a.s. beviljar två års garanti (från leveransdatum) på små plattor, produkter med specialmått och produkter som är färdiga för användning (från fabriken). Garantin omfattar endast sådana fel som uppkommer trots att produkten har använts i enlighet med de tekniska anvisningar som anges i Technistone®-konststenens installations-, användnings- och underhållskrav. Dessutom skall även villkoren som anges i 5:e kapitlet i reklamationsföreskriften vara uppfyllda.

Technistone a.s. beviljar tio års garanti (från leveransdatum) på stora plattor som används inomhus i hemmet.

Technistone a.s. beviljar fem års garanti (från leveransdatum) på stora plattor som används inomhus i offentliga lokaler. Företaget Technistone a.s. beviljar härmed garanti till den första/ursprungliga kunden som köpte plattor som företagetTechnistone a.s. (hädanefter ”Säljare“) tillverkade, en begränsad garanti till plattorna som företaget Technistone a.s. levererade. Garantin gäller i fem (5) år från och med datumet då produkter skickades till köparen. Köparen har rätt att under hela garantiperioden reklamera plattorna i enlighet med villkoren ai handlingen ”Allmänna hanteringsvillkor II – företaget

Technistone a.s föreskrifter om reklamationer”.