Ingredienserna (silikater, härdat polyesterharts) som används för Technistone®-produkter, säkrar produkters hållbarhet mot mekanisk och kemisk påverkan. Tack vare ytans hårdhet (nivå 6–7 på Mohs skala), täthet och dess ytterst låga absorbering, är produkten mycket hållbar när det gäller normal påverkan. Trots detta rekommenderar vi att man underhåller och rengör ytan regelbundet för att skydda produktens yta mot långvarig kontakt med nötande smuts (detta gäller främst produkter som är placerade på golvet).

Detta säkrar att ytbehandlingen håller och att produktens estetiska utseende består under en lång tid. Om produkten används till exempel som köksbänkskiva, så behöver den inget extra underhåll och det räcker med att bara använda vanliga icke-nötande rengöringsmedel. Man bör också använda de rekommenderade rengörings- och underhållsmedlen i fall man använder produkterna på ovan angivna vis. De rekommenderade medlen gör det betydligt lättare att ta hand om dessa köksbänkskivor som är kopplade till vanliga köksarbeten – t.ex. långvarig och regelbunden kontakt med fettdroppar som bildas vid stekning eller torkade fläckar av smutsigt vatten.

Rengöring och underhåll av Technistone®-kvarts beror på ytbehandlingen av enskild produkt, produktens läge, dess mekaniska belastning med mera. Vi rekommenderar att man låter ett specialistföretag genomföra underhåll och rengöring av produkten, som har erfarenhet av att behandla Technistone®-produkter eller -kvarts – särskilt när det gäller större ytor.

För underhåll av materialet kan man använda vanliga icke-koncentrerade rengöringsmedel. För en mer djupgående och frekvent rengöring och underhåll rekommenderas följande rengöringsmedel från tillverkarna: Technistone a. s. – Techniset, Fila, Bellinzoni, Moeller Chemie, Lithofin, HG International, Akemi, Lasselsberger med flera.

Vid ytbehandling är det viktigt att man endast rengör ytan med vatten eller med ett mjukt rengöringsmedel.

Man skall absolut undvika rengöringsmedel som innehåller blekmedel, eftersom dessa kan ge permanenta skador på ytan.

För rengöring och underhåll rekommenderar vi rengöringsmedel från följande företag: Technistone a. s. (Techniset), Fila, Bellinzoni, Moeller Chemie, Lithofin, HG International, Akemi, Lasselsberger. Dessa företag erbjuder kompletta produktserier som är avsedda för just detta ändamål. Vid användning i hem kräver produkterna inget extraskydd. Det räcker med att rengöra ytan med varmt vatten och vanliga icke-nötande hushållsmedel. När ytan kräver en djupare rengöring (t.ex. borttagning av gammalt fett kring kokplattan, kalksten kring tvättställ med mera), kan ovannämnda medel användas. Efteråt skall man tvätta produkten med tvål och rent vatten!

Man skall ta hänsyn till tillverkarens rekommendationer och lägga märke till säkerhetsanvisningarna på produkterna som används.

Produkter som används i hemhushåll och på väggarna inomhus, kräver inget extraskydd. Det räcker med att torka av med varmt vatten eller att använda vanliga icke-nötande rengöringsmedel. Om du vill att ytan skall vara mer vatten- eller oljeavvisande (särskilt hos köksytor), kan man använda impregnerande medel. Dessa medel skapar ett tunt lager på produktytan som hindrar smuts från att fastna på ytan (t.ex. fettdroppar vid stekning) och underlättar vanlig rengöring. Impregneringsmedel appliceras och poleras manuellt med en mjuk trasa eller med hjälp av manuellt styrda poleringsredskap (t.ex. excentrisk slipmaskin med poleringsdisk). Man måste rengöra ytan noga från mekanisk smuts och damm före impregneringen.

För underhåll av materialet kan man använda vanliga icke-koncentrerade rengöringsmedel. För en mer djupgående och frekvent rengöring och underhåll rekommenderar vi specifika rengöringsmedel från följande tillverkare:

Technistone a. s. – Techniset, Fila, Bellinzoni, Moeller Chemie, Lithofin, HG International, Akemi, Lasselsberger med flera.