Technistone a.s. annab kaheaastase garantii (saatmiskuupäevast) väikestele plaatidele, erisuuruses toodetele ning kasutusvalmis (tehasest) toodetele. Garantii hõlmab ainult neid defekte, mis ilmnevad hoolimata sellest, et toodet on tõenäoliselt kasutatud kooskõlas tehnilise juhendiga, mis sätestab Technistone® tehiskivi paigaldus-, kasutus- ja hooldusnõuded. Samal ajal peavad olema täidetud ka pretensioonide esitamise eeskirja 5. peatükis sätestatud tingimused.

Technistone a.s. annab kümneaastase garantii (saatmiskuupäevast) kodudes siseruumides kasutatavatele suurtele plaatidele.

Technistone a.s. annab viieaastase garantii (saatmiskuupäevast) suurtele plaatidele, mis on paigaldatud avalikult kasutatavatesse siseruumidesse. Ettevõte Technistone a.s. annab käesolevaga esimesele/esialgsele kliendile, kes ostis ettevõtte Technistone a.s. (edaspidi „Müüja“) valmistatud plaadid, piiratud garantii ettevõtte Technistone a.s. poolt tarnitud plaatidele; garantii antakse viieks (5) aastaks alates toodete ostjale saatmise kuupäevast. Ostjal on kogu garantiiperioodi jooksul õigus esitada pretensioon plaatide kohta, kooskõlas dokumendis „Üldised kauplemistingimused II – ettevõtte Technistone a.s pretensioonide esitamise eeskiri“ sätestatud tingimustega.